پشتیبانی وب سایت

شرکت مانا ارتباط کاره


افزایش آمار بازدید
مدیریت و رفع خطا

با ما تا رشد کامل وب سایت خود همراه باشید

بهبودظاهر و عملکرد

پشتیبانی فوق حرفه ای :

مناسب برای کسب و کارها و شرکت های بزرگ با هدف کسب سهم بیشتر و تثبیت سهم موجود از بازار و برند سازی

پشتیبانی حرفه ای :

مناسب برای کسب و کارها و شرکت های متوسط و بزرگ با هدف کسب سهم بیشتر و تثبیت سهم موجود از بازار و حضور مؤثر در فضای مجازی

پشتیبانی روبه رشد :

مناسب برای کسب و کارها و شرکت های متوسط با هدف کسب سهم بیشتر از بازار و حضور مؤثر در فضای مجازی

پشتیبانی پایه :

مناسب برای فروشگاه ها، کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها با هدف کسب سهم از بازار و حضور در فضای مجازی

پلن های پیشنهادی موجود نتیجه سال ها تجربه کارشناسان ما هستند. درصورتی که با مفاهیم سئو آشنایی کامل دارید، می توانید از طریق گزینه پلن سفارشی، بسته پیشنهادی خود را بسازید:

پنل سفارشی

پلن های پشتیبانی وب سایت

پلن فوق حرفه ای

محتوا125
بک لینک8
كنترل بهينگی12
ادورد250
ویرایش و رفع خطاهست
ایجاد شبکه اجتماعی12
پشتيبانگیری52

پلن حرفه ای

محتوا100
بک لینک8
كنترل بهينگی4
ادورد185
ویرایش و رفع خطاهست
ایجاد شبکه اجتماعی8
پشتيبانگیری24

پلن روبه رشد

محتوا90
بک لینک4
كنترل بهينگی2
ادورد140
ویرایش و رفع خطانیست
ایجاد شبکه اجتماعی5
پشتيبانگیری12

پلن پايه

محتوا50
بک لینک(در ماه) 1
كنترل بهينگی(در سال) 1
ادورد90
ویرایش و رفع خطانیست
شبکه اجتماعی3
پشتيبانگیری(در سال) 4

مشتریان پشتیبانی وب ما

اتوبار کیهان بار

آژانس ثناسفر

اتوبار سرو

اتوبار تهران

اتوبار کاج